fotografie: jaimi nieli

Over Ons

Na een bezoek aan BOCS worden we genoemd in het rapport van de Kinderombudsman: 'Maak onderwijs op maat mogelijk voor duizenden thuiszittende kinderen'.

Mooi artikel over de Evenaar en het Expertisecentrum, waarbij ook BOCS wordt genoemd: 'Dromen, durven, doen'.

Interview voor SWV -VO RUW met de moeder van Sander. Open en kwetsbaar.

Bedankt Nicole!

"Een plek waar kinderen zichzelf terugvinden"

Interview in de nieuwsbrief van SWV-VO RUW.

Partners

Interview in De Pedagoog #3, uitgave van de NVO, Nederlandse beroepsvereniging van pedagogen en onderwijskundigen.

Interview met BOCS door Ingrado magazine, met het knappe koppie van Morris op de cover!

Interview met Jesper van Dam op de site Samenwerkingsverband Profi Pendi.

Interview met Jesper van Dam in Passend Onderwijs Magazine.

Interview met Marieke Beentjes op ikkanhet.nl van de Nederlandse Vereniging van Orthopedagogen.

Begeleiding

Ondersteuning

Coaching

School

 

Adres:

Dasseweide 1

3437 WN Nieuwegein

 

Telefoon:

030-6048400 / 06-42769955

 

Jesper: 06-41451759

BOCS (Begeleiding Ondersteuning Coaching en School) is op 23 augustus 2011 ontstaan vanuit een pilot binnen SBO de Evenaar te Nieuwegein.

 

Inmiddels is er een groot aantal leerlingen dat begeleiding krijgt en heeft gekregen vanuit BOCS. Door middel van intensieve begeleiding van de leerling en ondersteuning van de ouders, is er duidelijke vooruitgang in het gedrag te zien bij de leerlingen.

 

BOCS heeft als doelstelling preventief te handelen, we willen voorkomen dat kinderen thuis komen te zitten. Met deze insteek komen we ook op scholen om coaching vorm te geven, bieden we scholing aan in de vorm van studiedagen en zijn we bezig onszelf zo goed mogelijk te profileren binnen het onderwijsveld.

 

Binnen BOCS worden leerlingen bediend voor wie de huidige vorm van onderwijs (tijdelijk) geen optie is. Het gaat hierbij om leerlingen met:

 

•     leerproblemen;

•     een ernstig vertraagde taalontwikkeling;

•     een ernstig vertraagde rekenontwikkeling;

•     ernstige problemen in hun sociaal-emotioneel functioneren;

•     behoorlijke gedragsproblemen en/of werkhoudingsproblemen;

•     schoolangst.

 

De leerling blijft ingeschreven op de school van herkomst, ten tijde van plaatsing bij BOCS. Er wordt binnen BOCS verder gewerkt in de huidige methodes en lesstof behorende bij de leerling.

 

Als twee jonge, enthousiaste mensen die van aanpakken weten en elkaar goed aanvullen, zijn wij, Jesper van Dam en Marieke Beentjes, met BOCS gestart.

 

Informatie voor ouders

 

Balans

Geynwijs

Vitras

Youke

Stichting MEE

 

Instanties

 

Altrecht

Bosman GGZ

 

Specialistische zorg

 

Praktijk VRIJ Nieuwegein

 

Overig

 

De Kinderombudsman

Herstart

Op de rails

Beekveld & Terpstra

Voor de cursus 'Protecollaire behandelingen bij kinderen en adolescenten met psychische klachten' werd deze Keynote-presentatie door Marieke Beentjes gegeven. (Download).

 

Prezi-presentatie van Gertjan, 4e jaar CIOS stagiaire, over BOCS.

Een interview met het blad Schoolbestuur: "Enthousiaste leraren met passie zorgen voor leerlingen".

Rapport van de Kinderombudsman wordt genoemd op alle nieuwssites, o.a. op Nu.nl: 'Leerplichtwet niet van deze tijd'.

Op 1 mei 2014 is het Ondersteuningsplan Profi Pendi ingediend. Hier wordt BOCS als belangrijke voorziening beschreven.

 

>